Twitter: Psychopornxxx
Psychoporn,是總部位於洛杉磯的色情影片公司。公司最初由史蒂夫和戴夫創立於2019年12月25日,次年3月正式上架於網路,主打6K高解析度與客製化影片 公司致力於將社會學心理學等元素融入產品中,並希望能將色情產業提升至另一層次
PsychopornTW is a pornographic film studio, and has expand into USA, Taiwan and Japan. With our elite team and world-leading equipments, we are one of the first companies in the porn industry to specialize in 6K resolution. PsychopornTW brings you the best quality video and psychological sensation to satisfy your sexual desire, and to expand it to a level that you have never experienced.
+

Nước: Đài Loan

Số lần truy cập hồ sơ: 4.853.626

Người đăng ký: 158.462

Tổng số lượt xem video: 161.738.032

Đăng ký: 13 tháng 3, 2020 (987 ngày trước)

Hoạt động trước: 3 ngày trước

Về tôi:

Twitter: Psychopornxxx
Psychoporn,是總部位於洛杉磯的色情影片公司。公司最初由史蒂夫和戴夫創立於2019年12月25日,次年3月正式上架於網路,主打6K高解析度與客製化影片 公司致力於將社會學心理學等元素融入產品中,並希望能將色情產業提升至另一層次
PsychopornTW is a pornographic film studio, and has expand into USA, Taiwan and Japan. With our elite team and world-leading equipments, we are one of the first companies in the porn industry to specialize in 6K resolution. PsychopornTW brings you the best quality video and psychological sensation to satisfy your sexual desire, and to expand it to a level that you have never experienced.Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Mia Kay

Quảng cáo bởi TrafficFactory.biz